Văn Hóa Doanh Nghiệp Là Gì?

0
223

Văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành, bất kể đó là quản lý điều hành một quốc gia, một xã hội, một doanh nghiệp hay một cơ quan.

 

Văn Hóa Doanh NghiệpCó rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về Văn hóa doanh nghiệp. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau về VHDN. Có một vài cách định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp như sau:

Theo PGS.TS Phạm Xuân Nam: “Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các ý nghĩa, giá trị niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên cuả một tổ chức cùng đồng thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của từng thành viên.

Theo PGS.TS Dương Thị Liễu: “Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ giá trị tinh thần mang đặc trưng riêng biệt của doanh nghiệp có tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của tất cả thành viên doanh nghiệp”.

Văn hóa doanh nghiệp từ góc độ quản lý tác nghiệp được hiểu  như sau: “VHDN bao gồm một hệ thống các ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức cùng chia sẻ và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên”.

Từ định nghĩa trên, có thể rút ra ba điểm đáng ghi nhớ về nội dung, mục  đích và tác dụng của văn hoá doanh nghiệp và mối liên hệ giữa chúng. Có thể nhận thấy rõ, triển khai văn hoá doanh nghiệp trong một tổ chức là hướng đến sự thống nhất về  nhận thức/ý thức  giữa các thành viên và phát triển năng lực hành động/hành vi thống nhất cho họ khi hành động.

+  Về nội dung: Doanh nghiệp xây dựng VHDN thông qua việc lựa chọn một hệ thống các giá trị và triết lý, xác định cách thức ra quyết định và hành động điển hình thông qua nó để tạo dựng hình ảnh, phong cách đặc trưng cho mình;

+  Về mục đích: các nội dung về VHDN được xây dựng và triển khai nhằm định hướng nhận thức và hành động cho các thành viên tổ chức, giúp hình thành năng lực hành động nhất quán cho mọi thành viên;

+  Về ý nghĩa: từ việc xây dựng và triển khai VHDN của tổ chức về mặt quản lý nhằm giúp hiện thực hóa nhận thức, năng lực của các thành viên thành hành động thống nhất phù hợp với đặc trưng, mục tiêu của tổ chức, từ đó hình thành phong cách của tổ chức.

VHDN tạo điều kiện cho tất cả các thành viên nhận ra được những sắc thái riêng mà một tổ chức muốn vươn tới. Nó cũng tạo ra sự cam kết tự nguyện đối với những gì vượt ra ngoài phạm vi niềm tin và giá trị của mỗi cá nhân. Chúng giúp các thành viên mới nhận thức được ý nghĩa của các sự kiện và hoạt động của tổ chức.

Xem thêm: Những sai lầm khiến dân sales dù giỏi đến mấy cũng không thể lên làm quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here