Làm cách nào để ngăn mọi người tải video trên Trang Facebook?

0
90

Ở một số quốc gia, mọi người có thể tải video xuống Facebook. Khi đó, họ xem video trên Facebook mà không cần kết nối internet và không sử dụng thêm dữ liệu di động. Khi ai đó tải video xuống Facebook, video sẽ được lưu trữ trong ứng dụng Facebook chứ không phải trên thiết bị di động của họ.

Cách ngăn mọi người tải video trên Trang của bạn xuống Facebook:

  1. Trên Bảng tin, nhấp vào Trang ở menu bên trái.
  2. Truy cập Trang của bạn.
  3. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
  4. Trong phần Chung, nhấp vào Phân phối nội dung.
  5. Nhấp để chọn ô bên cạnh Cấm tải xuống Facebook.
  6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu bạn chọn cho phép tải video xuống, lưu ý rằng mọi người sẽ không thấy được video mà họ đã tải xuống Facebook nếu:

  • Bạn xóa video đó khỏi Trang của mình.
  • Bạn thay đổi đối tượng của video và họ không thuộc nhóm đối tượng mới đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here